O Obci

Dubany jsou malá obec ležící jižně od Pardubic. Obcí protéká potok Dubanka, který pramení na úpatí Železných hor a ústí do Bylanky. Dubanka protéká obecním rybníkem zvaným „Nádržka“. Dále pak ve svých meandrech vytváří ve středu obce malebná zákoutí. K tomu přispívají i parkové úpravy návsi a okolí Dubanky, s památným stromem - lípou svobody, zasazenou v roce 1918. Nedaleko se nachází dětské hřiště a hřiště pro míčové sporty.

První zmínka o Dubanech pochází od historika V. Novotného, který upozornil, že r.1224 ve službách panovníka jsou uváděni mezi drobnými lovčími i Bohudar a Janek z Duban. Nad vesnicí byl postaven statek s tvrzí, jež byla po r. 1578 rozebrána na stavbu nových domů. Nejvýznamnějšími majiteli poměrně velkého statku byli páni Dubánkové z Duban.

Dubany se postupně rozrůstaly, byly samostatnou obcí do r.1960, kdy se připojily k tehdejší střediskové vesnici Starý Máteřov. V r. 1990 se opět vesnice osamostatnila a získala zpět statut obce. Od r. 1992 je vybudována v obci splašková kanalizace, plynofikace, do země uložen telefon a do jednotlivých domů zaveden vodovod. Vybudováním těchto sítí došlo v obci k úplné likvidaci místních komunikací, což vedlo k jejich nové rekonstrukci. Generální opravy byly dokončeny v r. 2008. V celé obci bylo dále nově instalováno veřejné osvětlení a rozhlas.

Dnes má obec Dubany 215 obyvatel se stoupající tendencí. Staví se zde nové rodinné domy a zpracovaný územní plán počítá s dalšími lokalitami, jak pro obytnou, tak pro průmyslovou zónu.

Obecní zastupitelstvo pracuje ve výborech stavebním, finančním, pořádkovém, kulturním a kontrolním v sedmičlenném složení.

Dlouhou řadu let v obci fungují Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz zahrádkářů a Myslivecké sdružení Dubany.

Sbor dobrovolných hasičů Dubany byl založen v roce 1886. Činnost hasičského spolku se průběžně rozvíjí. V jednotce dobrovolných hasičů působí přes 50 členů, mezi které patří kromě mužů i ženy a děti. Tyto členy můžete spatřit např. při konání různých kulturních akcí /maškarní ples, posvícenská zábava/ či sportovních aktivit /hasičské závody, turnaje v malé kopané. Od roku 2007 SDH Dubany vede děti a mládež k požárnímu sportu.

Činnost Mysliveckého sdružení Dubany je zaměřena na odchov bažantů, které jsou posléze vypouštěny do honitby. Další činností je oslava června měsíce myslivosti s přeborem ve střelbě na asfaltové holuby, kynologické akce od PZ až po současné FT-GT, MJL, Sv.Hubert, které jsou pořádány společně s Klubem bretaňských ohařů Benešov a OMS Pardubice.

Obec vlastní obchod se smíšeným zbožím, který je velmi dobře zásobován nájemcem p. Lubošem Rejfkem. V r. 1989 bylo slavnostně otevřeno pohostinství Dubanka, vybudované svépomocí občanů z bývalé konírny. Dnes stylová restaurace pod vedením p. Pacolákové dobře prosperuje a nabízí své služby veřejnosti . Jsou zde pořádány např. taneční zábavy, plesy, dětské karnevaly, svatby, vítání nových občánků, jubilejní oslavy, smuteční hostiny, přednášky, školení apod.

Každý kalendářní rok jsou v obci pořádány tradiční plesy, zahrádkářský, myslivecký, maškarní a dětský karneval. V obci je na jaře pravidelně pořádán mariašový turnaj F.Handlíře, pálení čarodějnic se sportovně kulturním programem pro děti. Dubany se účastní Her bez hranic a pořádají se tradiční posvícenské turnaje ve fotbale a volejbale. Poslední měsíc v roce pravidelně obohatí Mikulášská besídka, Štědrovečerní zpívání a Dětský silvestr. Občané Duban a okolí se pravidelně scházejí na fotbale, volejbale, aerobiku a mariaši.

Za architektonické zajimavosti obce lze považovat starou hasičskou zbrojnici se zvoničkou. Nedaleko se nachází pomník padlým v 1. světové válce a pomník obětem spojeneckého bombardování Pardubic na sklonku 2.světové války. Nedaleko zbrojnice se rovněž nachází křížek z roku 1829. Všechny tyto pamětihodnosti prošly v minulých letech rekonstrukcí.

Anketa

Máte rádi hasičský sport?

Ano (celkově) (164)
20%

Ne (celkově) (132)
16%

Mám rád závody (134)
16%

Nemám rád závody (129)
16%

Mám rád treningy (131)
16%

Nemám rád tréningy (130)
16%

Celkový počet hlasů: 820